Welkom bij Salarisadministratiekantoor Amersfoort!

Wij verlenen diensten aan ondernemers op het gebied van salarisadministratie (loonadministratie). Wilt u de loonadministratie uitbesteden? Wij nemen u het werk graag uit handen.

Wij voorzien onze klanten van duidelijke informatie en goede ondersteuning. Het uitbesteden van uw salarisadministratie is niet zo kostbaar als u misschien denkt. Daarnaast hanteren wij een eenvoudige en transparante tariefstelling. Meer informatie hierover vindt u terug op deze website of door contact met ons op te nemen.

 

Read more »

Salarisadministratie CAO

Wanneer uw onderneming onder de werkingssfeer valt van een CAO dient u hiermee rekening te houden bij het voeren van de salarisadministratie. Het niet naleven van de CAO bepalingen kan boetes en loonvorderingen als gevolg hebben. Ook is een CAO aan verandering onderhevig.

Voor ondernemingen waarop een CAO van toepassing is hebben wij het pakket Salarisadministratie CAO.

Salarisadministratie CAO:

– verwerken van mutaties

salarisadministratie conform wet en CAO

– berekenen salaris en afdrachten

– digitale aanlevering van salarisspecificatie, loonjournaalpost, aangifterapport en jaaropgaaf

– indien gewenst een betaaloverzicht en clieop betaalbestand

pensioenaanlevering salarisgegevens

– aangifte loonheffingen

 

 

Read more »

Salarisadministratie DGA

Speciaal voor de dga* (directeur-grootaandeelhouder) hebben wij het pakket Salarisadministratie DGA bedacht. Omdat de administratieve lasten* voor de dga minder zijn dan voor een reguliere werknemer, kunnen wij dit pakket aanbieden tegen een zeer scherp tarief.

Wat houdt Salarisadministratie DGA in:

berekening van het salaris en de afdrachten

– aangifte loonheffingen

– presentatie van loonspecificatie, loonjournaalpost, aangifterapport,

jaaropgaaf en verzamelloonstaat

– aangifte loonheffingen

 

Het pakket Salarisadministratie DGA geldt voor bv’s die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • In het bedrijf werkt naast de dga(’s) geen ander personeel.
  • De dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Meestal zijn dit zogenaamde persoonlijke holdings of pensioen- of stamrecht bv’s.

Read more »