Salarisadministratie CAO

Wanneer uw onderneming onder de werkingssfeer valt van een CAO dient u hiermee rekening te houden bij het voeren van de salarisadministratie. Het niet naleven van de CAO bepalingen kan boetes en loonvorderingen als gevolg hebben. Ook is een CAO aan verandering onderhevig.

Voor ondernemingen waarop een CAO van toepassing is hebben wij het pakket Salarisadministratie CAO.

Salarisadministratie CAO:

– verwerken van mutaties

salarisadministratie conform wet en CAO

– berekenen salaris en afdrachten

– digitale aanlevering van salarisspecificatie, loonjournaalpost, aangifterapport en jaaropgaaf

– indien gewenst een betaaloverzicht en clieop betaalbestand

pensioenaanlevering salarisgegevens

– aangifte loonheffingen

 

 

Contact

Genemuidengracht 152
3826 BL Amersfoort
tel. 033 - 7115524
tel.: 06 - 14278267 (b.g.g.)
fax.: 084 - 8675255
stuur een email
KvK: 52069125