Salarisadministratie CAO

Wanneer uw onderneming onder de werkingssfeer valt van een CAO dient u hiermee rekening te houden bij het voeren van de salarisadministratie. Het niet naleven van de CAO bepalingen kan boetes en loonvorderingen als gevolg hebben. Ook is een CAO aan verandering onderhevig.

Voor ondernemingen waarop een CAO van toepassing is hebben wij het pakket Salarisadministratie CAO.

Salarisadministratie CAO:

– verwerken van mutaties

salarisadministratie conform wet en CAO

– berekenen salaris en afdrachten

– digitale aanlevering van salarisspecificatie, loonjournaalpost, aangifterapport en jaaropgaaf

– indien gewenst een betaaloverzicht en clieop betaalbestand

pensioenaanlevering salarisgegevens

– aangifte loonheffingen

– hr functionaliteiten zoals declaratie en verlof modules voor uw werknemers, digital signing, contractsjablonen en hr rapportages.

Contact

Kievitlaan 8

3871 HD Hoevelaken

tel. 033 – 7115524

stuur een email

KvK: 52069125